Blumaan Cavalier Clay

240.000 450.000 

Độ giữ nếp: Strong hold

Mùi hương: Kẹo sữa

Độ bóng: Mờ

Dung tích: 74ml

Tạo hiệu ứng đan xen giữa các lọn tóc cực đẹp

Xóa