Blumaan Original Styling Mekari

240.000 450.000 

Độ giữ nếp: 8/10

Mùi hương: Bạc hà nhẹ nhàng

Độ bóng: Tự nhiên

Dung tích: 74ml

Có thể dùng làm Pre-Styling

Xóa