Dandy Clay Island

220.000 

Độ giữ nếp: High hold

Độ bóng: Tự nhiên

Dung tích: 56 gram

 

Hết hàng