Firsthand Styling Clay

480.000 

Độ giữ nếp: Firm Hold

Mùi hương: Amber Citrus (chi cam chanh)

Độ bóng: Natural/Matte (tự nhiên/mờ) không bóng

Dung tích: 104 gram