Fuertes Hair Styling Balm – 100gram

900.000 

  • Dung tích: 100gram
  • Độ giữ nếp: Strong hold
  • Độ bóng: Matte Finish (Bóng mờ)
  • Sản xuất: Mỹ
  • Mùi hương: Orange blossom
  • Thương hiệu: Fuertes Hair Studio