Grim Grease Clay Pomade

480.000  360.000 

Độ giữ nếp: Firm hold

Mùi hương: Dark Blend

Dung tích: 113 gram

Danh mục: , Từ khóa: , Thương hiệu: