Grim Grease Tuscan Leather

480.000  350.000 

Độ giữ nếp: Firm hold

Mùi hương: Nước hoa Tomford (Tuscan Leather)

Độ bóng: Medium Shine

Dung tích: 113 gram