Grizzly Matte Paste | Limited Edition 2020

580.000  500.000 

Độ giữ nếp: High Hold

Độ bóng: Matte Finish

Mùi hương: Forest fire fougere

LIMTED EDITION 2020 – Phiên bản giới hạn

Danh mục: , Thương hiệu: