Kevin Murphy Session Spray

690.000  550.000 

Gôm xịt khóa form tóc cao cấp

Độ giữ nếp: Strong hold

Dung tích: 370ml

Dạng: Xịt sương