Lagom Styling Creme

360.000 

Dung tích: 4oz – 114g

Độ giữ nếp: Phụ thuộc lượng dùng

Thời gian giữ nếp: Rất lâu

Độ bóng: bóng nhẹ

Hết hàng