Matte Clay Professional

550.000  360.000 

Xuất xứ: US

Dung tich: 3.7oz (105g)

Độ giữ nếp: Firm hold

Độ bóng: Không bóng

Độ phồng: 8/10

Texture: 8/10