Morris Motley Treatment Styling Balm – Chinese New Year Limited Edition

930.000 

Phiên bản giới hạn 

Mùi hương: Coke x 2 so với bản thường

Dung tích: 100g