Nitro Wax – Newest Version

340.000  250.000 

Ưu tiên cho tóc: Mỏng-Trung bình

Độ giữ nếp: high hold

Mùi hương: trái cây

Độ bóng: Tự nhiên

Dung tích: 80ml