RedHouse Private Reserve

480.000 

Độ giữ nếp: Firm hold

Mùi hương: Tobaco Vanile

Độ bóng: Medium Shine

Dung tích: 113 gram