First Time – version 2.0

390.000  250.000 

Độ giữ nếp: Strong hold

Mùi hương: Nước hoa

Độ bóng: Tự nhiên/Mờ

Dung tích: 100g