Hanz De Fuko Claymation

300.000 530.000 

Ưu tiên cho tóc: Trung bình – Dày

Độ giữ nếp: Super High Hold

Mùi hương: Không mùi

Độ bóng: Tự nhiên/Mờ

Khối lượng: 56 gram

Xóa