Hanz De Fuko Quicksand

300.000 530.000 

Ưu tiên cho tóc: Mỏng – Trung bình

Độ giữ nếp: High hold

Mùi hương: Không mùi

Độ bóng: Mờ

Khối lượng: 57 gram

Xóa