Kevin Murphy Night Rider

230.000 500.000 

Độ giữ nếp: Strong hold

Mùi hương: Chanh + vỏ quýt

Độ bóng: Tự nhiên

Khối lượng: 100 gram

Xóa