The Eternal – version 2.0

390.000  250.000 

Dung tích: 100g

Độ giữ nếp: Strong hold

Độ bóng: Tự nhiên/Mờ

Mùi hương: gỗ đàn hương, xạ hương, hổ phách