The Second – version 2.0

390.000  250.000 

Độ giữ nếp: High hold

Mùi hương: Fresh Coke

Độ bóng: Mờ

Dung tích: 110g