Templeton Prestyle Tonic – LTD

500.000  480.000 

Độ giữ nếp: High Hold (Cao)

Độ bóng: Matte (mờ)

Độ phồng: cao

Sản phẩm Prestyling hỗ trợ tạo phồng và giữ nếp siêu cao kết hợp dưỡng tóc