The Eternal 56g – Lọ nhôm

250.000  200.000 

Dung tích: 56g

Độ giữ nếp: Strong hold

Độ bóng: Tự nhiên/Mờ

Mùi hương: Nước hoa