By Vilain Gold Digger

480.000  350.000 

Ưu tiên cho tóc: Trung bình – Dày

Dung tích: 61ml