By Vilain Silver Fox

480.000  400.000 

Ưu tiên cho tóc: Trung bình – Dày